Nyt om husprojektet

3. september 2019 12:08 , af Thomas Hviid Thorn

Arkitekt Gert Fælling er gået i gang med at udarbejde udbudsmateriale, som forventes færdigt til udsendelse til håndværkere i 4. kvartal.

Det er besluttet, at roklubbens bygninger overtages af en selvejende institution med navnet ”Klubhus for Sønderborg Roklub”. Herved opnås momskompensation og dermed en reducering af det totale beløb. 
Eksterne kræfter i den forbindelse er revisor Bjarne Bruun Sørensen og advokat Vivi Muurholm.

Vi er ikke helt i hus med det økonomiske, men forventer at støtte fra kommunen og fonde/puljer m m vil give positivt resultat.
Ifølge tidsplanen vil renoveringen kunne sættes i gang i januar, hvorfor rydning/nedbrydning i huset vil blive påbegyndt i november.
Bestyrelsen forventer at finde egnede lokaler til vintertræningen.

Er der behov for yderligere oplysninger, er I altid velkomne til at tage kontakt til formanden.